Psychologia

Złote rady w komunikacji z osobą z niepełnosprawnościami

W zakresie komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi ważnym jest, aby w odpowiedni sposób zaplanować czas na rozmowę. Jest to kluczowe, ponieważ zapewnia spokój w zakresie kontaktu oraz poczucie bezpieczeństwa. Nadto poprzez dobrze zaplanowany czas wzbudzamy odpowiednie zaufanie oraz wytwarzamy odpowiednią, ciepłą atmosferę. …

Złote rady w komunikacji z osobą z niepełnosprawnościami Read More »

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami osobowości?

Często w naszej pracy możemy spotkać osoby z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, jest to grupa zaburzeń, które obecnie dość często pojawiają się w zakresie rozpoznania zaburzeń psychicznych. Poprzez zaburzenia osobowości rozumiemy obecność trwałych, głęboko zakorzenionych cech charakterologicznych danej osoby i utrwalonych wzorców postępowania, zachowania, …

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami osobowości? Read More »

Jak komunikować się z osobą ze schizofrenią?

Bardzo wymagającą grupą osób z zaburzeniami psychicznymi, z którymi być może przyjdzie nam pracować jawi się grupa osób z rozpoznaniem schizofrenii. Schizofrenia charakteryzuje się głębokim zakłóceniem myślenia, postrzegania i uczuć, wynika z odmiennego, nielogicznego sposobu myślenia lub testowania rzeczywistości, a w patogenezie tego …

Jak komunikować się z osobą ze schizofrenią? Read More »

Jak komunikować się z osobą z zaburzeniami lękowymi?

Kolejną grupą zaburzeń psychicznych, z którymi często w pracy asystenta możemy się spotkać to zaburzenia lękowe. Lęk to stan obawy najczęściej nie posiadającej uzasadnienia w rzeczywistości, wewnętrznego irracjonalnego napięcia lub niepokoju w związku z oczekiwaniem zagrożenia / niebezpieczeństwa pochodzącego w znacznej mierze z …

Jak komunikować się z osobą z zaburzeniami lękowymi? Read More »

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami depresyjnymi?

Najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem afektywnym w zakresie funkcjonowania jednostki są zaburzenia depresyjne. Zaburzenia te niosą ze sobą takie objawy jak przygnębienia, spadki nastroju, spowolnienia toku myślenia, zmniejszoną zdolność do odczuwania przyjemności, obniżoną aktywność fizyczną, subiektywne poczucie winy, braku nadziei oraz zakłócenia snu i apetytu. …

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami depresyjnymi? Read More »

Zaburzenia osobowości

To grupa zaburzeń psychicznych, w których na pierwszym planie widoczny jest przewlekle trwający wzorzec patologicznych zachowań i/lub przeżywania, manifestujący się w zakresie: poznawczym, afektywnym, interpersonalnym i kontroli impulsów. Stabilność tych wzorców dotyczy większości życia osób z zaburzeniami osobowości i powoduje sztywność zachowań prowadząc …

Zaburzenia osobowości Read More »

Depresja ma różne formy!

zaburzenie psychiczne w przebiegu, którego występują typowe objawy depresyjne, które narastają dosyć szybko (zwykle w ciągu kilku tygodni), a funkcjonowanie chorej osoby jest upośledzone przez większość czasu. Najbardziej typowymi objawami depresji są: uczucie smutku lub zobojętnienia, oraz znaczący spadek zainteresowań, lub aktywności

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia, czy raczej grupa psychoz schizofrenicznych, to określenie wielu różnych chorób, o różnym obrazie i przebiegu. Termin schizofrenia nie jest jednoznaczny w sensie diagnozy i terapii, a niesie za sobą wiele różnych błędnych uogólnień i mitów. Grupa psychoz schizofrenicznych, łącznie z innymi schizofreniami, np. zaburzeniem schizoafektywnym i paranoidalnym, zalicza się do dużej grupy zaburzeń psychicznych określanych jako spektrum schizofrenii.