Psychologia

Złote rady w komunikacji z osobą z niepełnosprawnościami

W zakresie komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi ważnym jest, aby w odpowiedni sposób zaplanować czas na rozmowę. Jest to kluczowe, ponieważ zapewnia spokój w zakresie kontaktu oraz poczucie bezpieczeństwa. Nadto poprzez dobrze zaplanowany czas wzbudzamy odpowiednie zaufanie oraz wytwarzamy odpowiednią, ciepłą atmosferę. […]

Złote rady w komunikacji z osobą z niepełnosprawnościami Czytaj artykuł »

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami osobowości?

Często w naszej pracy możemy spotkać osoby z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, jest to grupa zaburzeń, które obecnie dość często pojawiają się w zakresie rozpoznania zaburzeń psychicznych. Poprzez zaburzenia osobowości rozumiemy obecność trwałych, głęboko zakorzenionych cech charakterologicznych danej osoby i utrwalonych wzorców postępowania, zachowania,

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami osobowości? Czytaj artykuł »

Jak komunikować się z osobą ze schizofrenią?

Bardzo wymagającą grupą osób z zaburzeniami psychicznymi, z którymi być może przyjdzie nam pracować jawi się grupa osób z rozpoznaniem schizofrenii. Schizofrenia charakteryzuje się głębokim zakłóceniem myślenia, postrzegania i uczuć, wynika z odmiennego, nielogicznego sposobu myślenia lub testowania rzeczywistości, a w patogenezie tego

Jak komunikować się z osobą ze schizofrenią? Czytaj artykuł »

Jak komunikować się z osobą z zaburzeniami lękowymi?

Kolejną grupą zaburzeń psychicznych, z którymi często w pracy asystenta możemy się spotkać to zaburzenia lękowe. Lęk to stan obawy najczęściej nie posiadającej uzasadnienia w rzeczywistości, wewnętrznego irracjonalnego napięcia lub niepokoju w związku z oczekiwaniem zagrożenia / niebezpieczeństwa pochodzącego w znacznej mierze z

Jak komunikować się z osobą z zaburzeniami lękowymi? Czytaj artykuł »

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami depresyjnymi?

Najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem afektywnym w zakresie funkcjonowania jednostki są zaburzenia depresyjne. Zaburzenia te niosą ze sobą takie objawy jak przygnębienia, spadki nastroju, spowolnienia toku myślenia, zmniejszoną zdolność do odczuwania przyjemności, obniżoną aktywność fizyczną, subiektywne poczucie winy, braku nadziei oraz zakłócenia snu i apetytu.

Jak komunikować się z osobami z zaburzeniami depresyjnymi? Czytaj artykuł »

Zaburzenia osobowości

To grupa zaburzeń psychicznych, w których na pierwszym planie widoczny jest przewlekle trwający wzorzec patologicznych zachowań i/lub przeżywania, manifestujący się w zakresie: poznawczym, afektywnym, interpersonalnym i kontroli impulsów. Stabilność tych wzorców dotyczy większości życia osób z zaburzeniami osobowości i powoduje sztywność zachowań prowadząc

Zaburzenia osobowości Czytaj artykuł »

Scroll to Top