admin

Teatr jako forma terapii

Teatr dla większości z nas jest miejscem tzw. kultury wysokiej, kojarzonej z wielkimi nazwiskami, począwszy od dramatopisarzy, reżyserów, aktorów, aż po kostiumografów i oświetleniowców. Nasze wyobrażenia o teatrze zostały ukształtowane już od najmłodszych lat, kiedy oglądaliśmy jako przedszkolaki najważniejsze bajki świata. Należy jednak

Teatr jako forma terapii Read More »

Terapia przez sport

Podstawowym celem terapii osób z niepełnosprawnością jest ich usprawnienie fizyczne, emocjonalne i intelektualne, które jest niezbędne do poprawy funkcjonowania społecznego w środowisku. Hospitalizacja, nierzadko trwająca wiele miesięcy, nasila izolację od środowiska rodzinnego i zawodowego pacjentów niepełnosprawnych oraz przyczynia się do utrwalenia zachowań, które

Terapia przez sport Read More »

Kodeks postępowania etycznego

Zasady ogólne§ 1Kodeks Etyki osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu YAVA lub w placówkach prowadzonych/nadzorowanych przez Stowarzyszenie YAVA zwany dalej „Kodeksem Etyki” wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać zatrudnieni na stanowisku asystenta/trenera pracy/ fizjoterapeuty/ dyspozytora/trenera/pedagog/psycholog w związku z wykonywaniem swoich obowiązków oraz wolontariusze wykonujący świadczenia

Kodeks postępowania etycznego Read More »