admin

Teatr jako forma terapii

Teatr dla większości z nas jest miejscem tzw. kultury wysokiej, kojarzonej z wielkimi nazwiskami, począwszy od dramatopisarzy, reżyserów, aktorów, aż po kostiumografów i oświetleniowców. Nasze wyobrażenia o teatrze zostały ukształtowane już od najmłodszych lat, kiedy oglądaliśmy jako przedszkolaki najważniejsze bajki świata. Należy jednak …

Teatr jako forma terapii Read More »

Terapia przez sport

Podstawowym celem terapii osób z niepełnosprawnością jest ich usprawnienie fizyczne, emocjonalne i intelektualne, które jest niezbędne do poprawy funkcjonowania społecznego w środowisku. Hospitalizacja, nierzadko trwająca wiele miesięcy, nasila izolację od środowiska rodzinnego i zawodowego pacjentów niepełnosprawnych oraz przyczynia się do utrwalenia zachowań, które …

Terapia przez sport Read More »

Kodeks postępowania etycznego

Zasady ogólne§ 1Kodeks Etyki osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu YAVA lub w placówkach prowadzonych/nadzorowanych przez Stowarzyszenie YAVA zwany dalej „Kodeksem Etyki” wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać zatrudnieni na stanowisku asystenta/trenera pracy/ fizjoterapeuty/ dyspozytora/trenera/pedagog/psycholog w związku z wykonywaniem swoich obowiązków oraz wolontariusze wykonujący świadczenia …

Kodeks postępowania etycznego Read More »

Jak wspierać osoby o słabej mobilności?

Ważnym aspektem we wsparciu osób o słabej mobilności ruchowej jest wsparcie psychologiczne – motywacja swojego Podopiecznego do działania. Każdy sukces powinniśmy podkreślać co daje dużo siły do dalszych działań. Nie mówmy o słabościach Podopiecznego, ale tylko o jego mocnych stronach.