Ważne adresy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Adres: Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa
e‐mail: info@mrips.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/rodzina


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
https://www.pfron.org.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego   
Adres: Ligonia 46, 40-037 Katowice
https://www.slaskie.pl/


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Adres: Jagiellońska 25, 40-032 Katowice


Urząd Miasta Częstochowy
Adres: Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
Telefon: 34 370 71 00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Adres: Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Telefon: 34 372 42 00

Scroll to Top