Aktywizacja ruchowa

Jak wspierać osoby o słabej mobilności?

Ważnym aspektem we wsparciu osób o słabej mobilności ruchowej jest wsparcie psychologiczne – motywacja swojego Podopiecznego do działania. Każdy sukces powinniśmy podkreślać co daje dużo siły do dalszych działań. Nie mówmy o słabościach Podopiecznego, ale tylko o jego mocnych stronach.

Jak wspierać osoby na wózku?

Dbanie o osobę niepełnosprawną ruchowo to nie łatwe zadnie. Jest to odpowiedzialna, cierpliwa i pełna empatii praca. Zanim przystąpimy do takiego wsparcia musimy znać klika zasad, aby nie wyrządzić krzywdy podopiecznemu, a także sobie.