Etyka zawodu

Kodeks postępowania etycznego

Zasady ogólne§ 1Kodeks Etyki osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu YAVA lub w placówkach prowadzonych/nadzorowanych przez Stowarzyszenie YAVA zwany dalej „Kodeksem Etyki” wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać zatrudnieni na stanowisku asystenta/trenera pracy/ fizjoterapeuty/ dyspozytora/trenera/pedagog/psycholog w związku z wykonywaniem swoich obowiązków oraz wolontariusze wykonujący świadczenia […]

Kodeks postępowania etycznego Czytaj artykuł »

Scroll to Top