Złote rady w komunikacji z osobą z niepełnosprawnościami

W zakresie komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi ważnym jest, aby w odpowiedni sposób zaplanować czas na rozmowę. Jest to kluczowe, ponieważ zapewnia spokój w zakresie kontaktu oraz poczucie bezpieczeństwa. Nadto poprzez dobrze zaplanowany czas wzbudzamy odpowiednie zaufanie oraz wytwarzamy odpowiednią, ciepłą atmosferę. Dobrać należy również tempo rozmowy, ponieważ w zależności od sytuacji zdrowotnej, nastroju bądź innych czynników pośpiech może wywoływać frustrację. Musimy nastawiać się na to co prezentuje nasz rozmówca, jakie okazuje emocje, uczucia. Rozmowa powinna być prowadzona w sposób logiczny i konsekwentny, pomoże to w zakresie braku mieszania treści. Pamiętajmy o umiejętnym dostrzeganiu oraz docenianiu wartości, dostrzegamy mocne strony.

Nie osądzaj

            W komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi pojawiają się specyficzne bariery, które mogą nam utrudniać komunikowanie. Za jedną z barier komunikacyjnych jest osądzanie, stwierdzenia „Ciebie w ogóle leczenie nie interesuje” bądź „jesteś leniwy i dlatego nic się nie zmienia” może wprowadzać barierę, którą ciężko w późniejszym okresie będzie zburzyć. Wskazanym jest całkowite unikanie decydowania za osobę, z która współpracujemy, to właśnie współpraca, a nie przejmowanie decyzyjności zapewni nam większą możliwość do pozytywnej komunikacji. Wyeliminujmy stwierdzenia: „powinieneś zrobić to albo to”, współpracujmy w zakresie poszukiwania rozwiązań. Kolejną barierą jest unikanie bądź uciekanie od trudności, z którymi być może przyjdzie nam się zmierzyć, może to zaburzać komunikację i wzbudzać brak zaufania, a nas samych charakteryzować jako obiekt mało stabilny.

Bądź naturalny

            W zakresie komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi ważnym jest, aby zachowywać naturalność, osoba, z którą współpracujemy nie powinna odczuwać, że jej się boimy, a objawy jej choroby są dla nas „dziwaczne”, ponieważ może to wpływać na zaburzenie w zakresie oceny własnej wartości. Dobra komunikacja to również znajomość trudności, z którymi zmagają się osoby. Starajmy się poznać ich samych, poprzez to będziemy mieli mniej obaw, bo to co nam znane wywołuje mniejszą ilość lęku. Starajmy się wprowadzać wiele naturalności, słuchajmy aktywnie, starajmy się wspierać i rozumieć.

Traktuj rozmówcę normalnie

Komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi nie różni się znacząco od tej, którą prezentujemy na co dzień w stałych kontaktach społecznych, naturalność kontaktu pozwoli nam na zbliżenie się do osoby, z którą współpracujemy, otworzy większe możliwości do poznania, otworzy drogę do akceptacji trudności, a z samego kontaktu wyciągniemy naukę dla nas samych.