Trening budżetowy – korzystanie z karty kredytowej

Wyjaśnić ON podstawy i zasady korzystania z posiadanej karty. Dzięki temu nasz podopieczny nie musi nosić przy sobie gotówki a co gorsze przechowywać jej w domu. Uświadomić ON o zagrożeniach jakie niesie ze sobą taka forma postępowania .Podczas płacenia kartą za zakupy ON może uniknąć pomyłki a co gorsze kradzieży pieniędzy. Większość banków, dzięki korzystaniu z karty (płacenie za zakupy) zwalnia klienta z opłat za prowadzenie konta bankowego, co też pozwoli na pewne oszczędności. Zachęcać ON, jeżeli jest taka konieczność do wypłaty z bankomatu takiej kwoty jaka jest potrzebna na bieżące wydatki. 

Wspólne wyjście do bankomatu i pomoc przy obsłudze pomoże nabyć nowej umiejętności i nabrać odwagi przy ponownych transakcjach. Większość bankomatów nie pobiera opłat za wypłacenie gotówki. Wszystkie czynności związane z obsługą i korzystaniem z karty wykonujemy na wyraźną prośbę i za zgodą ON. 

W celu kontroli stanu finansów, możemy zaproponować podopiecznemu prowadzenie ,,notatek finansowych”, dzięki czemu nie dojdzie do przekroczenia dostępnych środków finansowych i wejście w strefę kredytu. Należy przestrzec ON przed wzięciem debetu(wyjaśnić czym jest) 

Zdobycie zaufania ON bez narzucania swoich pomysłów jest sprawdzonym sposobem na rozwinięcie prawidłowych i popartych sukcesem relacji podczas prowadzenia treningu w ramach asystentury.