Jak rozpocząć treningi budżetowe

Trening budżetowy (trening z zakresu gospodarowania środkami finansowymi) – trening służy do rozwijania umiejętności gospodarowania własnym budżetem. Podczas treningu uczymy planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza i towaru, umiejętności planowania wydatków wg potrzeb, gospodarowania pieniędzmi i planowania najpotrzebniejszych zakupów oraz oszczędnego gospodarowania i właściwego wydawania pieniędzy. W zależności od możliwości i potrzeb nasi podopieczni poznają nominały bilonu i banknotów oraz rozpoznają ich wartości.

Trening możemy prowadzić w formie bezgotówkowej oraz na miarę możliwości osoby niepełnosprawnej. Rozpoczynając trening budżetowy ważne jest poznanie w jakich obszarach osoba z niepełnosprawnością (ON) potrzebuje naszego wsparcia i chce naszej pomocy. Należy ustalić z ON priorytety bądź przypomnieć i utrwalić te obszary wydatków które są najważniejsze, konieczne i te zbędne w danym okresie. Konieczne jest przed rozpoczęciem treningu zapoznanie się z rodzajem i stopniem niepełnosprawności a co za tym idzie poziomem wiedzy i znajomości pieniędzy : znajomość wartości pieniędzy, umiejętność liczenia, samodzielność (czy osoba nie jest ubezwłasnowolniona).

Scroll to Top