Trening budżetowy – realizacja zobowiązań finansowych

Przedstawiamy różne formy i możliwości realizacji zobowiązań finansowych, które dana osoba ponosi w każdym miesiącu:

– kredyt,
– opłaty rachunków za prąd, wodę, gaz,
– zobowiązania wobec spółdzielni mieszkaniowej,
– zakupy,

Wyjaśnić jakie są różne formy robienia opłat:
– wpłaty w kasie danej instytucji,
– przelewy za pośrednictwem poczty,
– wpłaty w punktach opłat,
– przelewy internetowe,

Przedstawić, jakie korzyści i oszczędności niesie ze sobą poszczególna forma wpłaty a jakie zbędne straty. Wykazując jakie oszczędności dają nowoczesne metody wpłat uświadamiamy ON jak w prosty sposób wpłacając pieniądze możemy oszczędzać. Uświadomienie, że posiadając konto bankowe- internetowe możemy oprócz wymiernych korzyści, oszczędzić czas i niepotrzebny stres, który często towarzyszy podczas pobytów w różnych instytucjach a często ON z widoczną niepełnosprawnością mają problemy z akceptacją i zrozumieniem społecznym. Nie chodzi o izolowanie od społeczeństwa, lecz oszczędzenie osobie stresu czy lęku w obszarach chorobowych. I w tym miejscu zadaniem dla asystenta jest pomoc w wyjaśnieniu i założeniu bankowego konta internetowego, bądź aplikacji która ułatwi ON działania w tym obszarze. Wskazana jest pomoc przy wykonaniu pierwszych płatności, jeżeli osoba ma taką wolę.