Jak komunikować się z osobami z niepełnosprawnościami?

W zakresie komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznym kluczowymi jawią się osobowościowe predyspozycje asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W zakresie ogólnych indywidualnych predyspozycji jednymi z najważniejszych predyspozycji jest posiadanie empatii rozumianej jako współodczuwanie oraz posiadanie zdolności do odczuwania stanów psychicznych osób z którym przyjdzie nam współpracować. Dobrze rozumiana komunikacja opierać powinna się również o takie predyspozycje osobowościowe osoby wspomagającej jak wrażliwość, autentyczność, a w niektórych przypadkach znaczną wytrwałość oraz cierpliwość.

Jak powinna wyglądać komunikacja w pracy asystenta?

Komunikacja jest ciągłym procesem, poprzez który wymieniane są informacje, komunikacja opiera się o kontakt werbalny (mowa, język naturalny) oraz pozawerbalny (np. ruchy, gesty, dotyk, wzrok) między nadawcą, a odbiorcą.

Komunikacja w pracy asystenta z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest kluczowym elementem współpracy, ponieważ pozwala na ulepszanie kontaktu, jego poprawę oraz doświadczanie samego siebie w kontakcie co wpływa na poprawę własnych umiejętności interpersonalnych. Przy analizie predyspozycji osobowościowych wpływających na prawidłową komunikację musimy pamiętać, iż najważniejszym czynnikiem dobrego komunikowania się z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest poprawna komunikacja z samym sobą. Kluczową tutaj okazuje się samoakceptacja oparta o zaufanie do samego siebie, jak również samoświadomość w zakresie własnych doznań, potrzeb czy uczuć. Asystent winien wykazywać uczciwość, akceptację trudności oraz zachowań osób które wspomaga, powinien wykazywać otwartość oraz autentyczność.

Dla chcących więcej

Techniki komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o doświadczenie kliniczne oraz publikacje Ewy Wilczek – Rużyczki, pt. Komunikowanie się z chorym psychicznie (2007). W artykule opiszemy techniki komunikacji dla czterech grup zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń afektywnych, lękowych, schizofrenii oraz zaburzeń osobowości.