Jak czytać kody niepełnosprawności?

Kody niepełnosprawności wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (par.32 pkt. 1 Ustawy o Rehabilitacji)

 • U – upośledzenie umysłowe
 • P – choroby psychiczne
 • L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • O – choroby narządu wzroku
 • R – upośledzenie narządu ruchu
 • E – epilepsja
 • S – choroby układu oddechowego i krążenia
 • T – choroby układu pokarmowego
 • M – choroby układu moczowo-płciowego
 • N – choroby neurologiczne
 • I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
 • C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera