Wywiad podczas pierwszej wizyty

Asystent podczas pierwszej wizyty powinien przeprowadzić wywiad z osobą z niepełnosprawnością, albo z jej opiekunem prawnym.

Wywiad powinien dotyczyć:

  • schorzenia, z którym zmaga się osoba z niepełnosprawnością, czy powoduje ono problemy z funkcjonowaniem, zarówno w środowisku domowym, jak i poza nim (na przykład: dotyczące przemieszczania się),
  • przyjmowanych leków: pory przyjmowania, czy jest w stanie samodzielnie je przyjmować, kto je przygotowuje i od razu poinformować, że asystent nie może podać osobie z niepełnosprawnością żadnego leku, nawet wcześniej przygotowanego. Powinien poinformować, że może przeprowadzić trening farmakologiczny, który pozwoli osobie z niepełnosprawnością nauczyć się samokontroli, samoobserwacji i systematyczności w leczeniu,
  • dbania o higienę i wygląd zewnętrzny, czy osoba z niepełnosprawnością jest w tej sferze życia samodzielna i poinformować o możliwości przeprowadzenia treningu dotyczącego dbania o higienę i wygląd zewnętrzny. Asystent powinien poinformować również, że może asystować osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu czynności higieniczno-pielęgnacyjnych na jej wyraźne życzenie,
  • dbania o swoje otoczenie (na przykład: sprzątanie mieszkania). Asystent wspiera, a nie wykonuje prace za podopiecznego, służy wskazówkami i radą.

Po zebraniu wywiadu asystent powinien zgromadzić jak najwięcej informacji na temat schorzenia, z którym boryka się osoba z niepełnosprawnością, jakie towarzyszą mu objawy, co może niepokoić (na przykład: utraty świadomości, drżenia, napady padaczkowe).

Scroll to Top