Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1808;jsessionid=FE175E0EFC567B29A2DD1A0162996710

Scroll to Top