Skala stresu Holmesa i Rahe’a

Słowo stres używamy niemal codziennie. Opisujemy przy tym różne sytuacje – zaczynając od dzwonienia telefonu komórkowego, poprzez zmęczenie pracą zawodową, aż po zmierzenie się ze śmiercią bliskiej osoby. Czy jesteśmy jednak w stanie zmierzyć jak stres wpływa na nasze dalsze życie? Czy przeżyty stres może obciążyć nas w niedalekim czasie chorobą? Tak, oczywiście i do tego pomiaru posłuży nam skala stresu Holmesa i Rahe’a, która pozwoli obliczyć jak bardzo jesteśmy w grupie ryzyka. Wystarczy „tylko i aż” przeanalizować i odpowiedzieć na 43 pytania.

Skala stresu Holmesa i Rahe’a

W roku 1967 dwaj psychiatrzy – Thomas Holmes oraz Richard Rahe postanowili zbadać, czy stres przyczynia się do powstawania ciężkich chorób. Badacze przebadali ponad 5000 pacjentów medycznych i poprosili ich o stwierdzenie, czy w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyli jakiejś serii 43 zdarzeń życiowych. Holmes i Rahe przypisali bodźcowi odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w skali od 0 do 100, dokładniej mówiąc, każde wydarzenie, zwane jednostką zmiany życia (LCU), miało inną “wagę” dla stresu. Im więcej wydarzeń pacjent dodawał, tym wyższy wynik. Im wyższy wynik i im większa waga każdego zdarzenia, tym bardziej prawdopodobne jest, że pacjent zachoruje. Kwestionariusz Holmesa i Rahe’a pokazywano ludziom przywiezionym na ostry dyżur oraz osobom im towarzyszącym. Okazało się, że osoby chore doświadczyły znacznie więcej stresujących wydarzeń w przeciągu roku poprzedzającego chorobę, niż te osoby towarzyszące. Udowodniono wówczas statystyczny związek pomiędzy stresorami a chorobą. W ten sposób powstał popularny kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS).

Teoria ta została oparta o tzw. stresory, czyli czynniki wywołujące stres. Stresorami mogą być drobne kłopoty lub poważne zmiany w życiu… praktycznie wszystko, co w naszym odczuciu powoduje dyskomfort psychiczny i sprawia, że zaczynamy odczuwać napięcie. Ważne, aby potrafić zidentyfikować stresory, bo tylko wtedy będziemy mogli wypracować odpowiednie sposoby radzenia sobie ze stresem, które one w nas wywołują.

Skala Oceny Społecznego Reagowania (SRRS), bardziej znana jako Skala Stresu Holmesa i Rahe’a, została stworzona by pomóc zmierzyć się z pewnymi obciążeniami, które w sobie nosimy, a przede wszystkim, by zastanowić się, co powinniśmy z tym zrobić.

Skala stresu Holmesa i Rahe’a – oblicz swój wynik

Weź kartkę i długopis, rozpocznij analizę i liczenie. Jeśli doświadczyłeś danego wydarzenia w przeciągu ostatniego roku, wpisz ilość punktów, jaka jest mu przypisana.

Uwaga: jeśli doświadczyłeś tego samego wydarzenia więcej niż raz, dodaj wynik ponownie za każde dodatkowe wydarzenie.

Statystyczny efekt stresorów:

LP.Nazwa wydarzeniaWartośćTwój wynik
 Śmierć współmałżonka 100 
 Rozwód 73 
 Separacja lub rozstanie 65 
 Pobyt w więzieniu 63 
 Śmierć bliskiego członka rodziny63 
 Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała 53 
 Ślub50 
 Zwolnienie z pracy/bezrobocie 50 
 Pojednanie z małżonkiem 45 
 Przejście na emeryturę 45 
 Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny 44 
 Ciąża40 
 Problemy seksualne39 
 Pojawienie się nowego członka rodziny 39 
 Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy 39 
 Zmiana statusu finansowego38 
 Śmierć przyjaciela37 
 Zmiana stanowiska pracy 36 
 Konflikty w rodzinie 35 
 Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki 31 
 Problemy z hipoteką/odmowa kredytu30 
 Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym29 
 Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego29 
 Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka29 
 Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania28 
 Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka26 
 Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej26 
 Zmiany standardu, poziomu życia25 
 Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń24 
 Starcia z szefem23 
 Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia20 
 Zmiana miejsca mieszkania20 
 Zmiana szkoły20 
 Znacząca zmiana w spędzaniu wolnego czasu19 
 Zmiany w praktykach religijnych19 
 Znacząca zmiana w nawykach życia towarzyskiego18 
 Niewielka pożyczka 17 
 Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu 16 
 Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną 15 
 Zmiany nawyków żywieniowych15 
 Urlop13 
 Święta spędzone z rodziną 12 
 Małe naruszenie przepisów prawnych11 

Sprawdź ryzyko choroby

Z badań Holmesa i Rahe’a wynika interesująca zależność statystyczna pomiędzy stresorami, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę:

  • 150–199 jednostek stresu = 37% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat
  • 200–299 jednostek stresu = 51% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat
  • ponad 300 jednostek stresu = 79% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat

Skala stresu – wyniki

Gdy już dokonasz obliczeń i okaże się, że masz wysoki wynik, nie polecam traktować tego jak “wyroku” zapadnięcia na poważną chorobę. Warto jednak iść w kierunku autorefleksji, zastanowić się nad trybem życia, możliwościami zadbania o zdrowie tak, aby nie przysparzało problemów w przyszłości. Przyczyny stresu bywają różne, nie możesz jednak pozwolić, aby przejął on kontrolę nad Twoim życiem, a przede wszystkim zidentyfikuj jego źródło by móc stawić czoła. Najprościej powiedzieć unikaj kryzysów, jednak zdecydowanie łatwiej mówić, a na wiele sytuacji i tak nie mamy wpływu.

Scroll to Top