Socjoterapia w skrócie…

Socjoterapia to wspierające podejście do terapii polegające na modyfikowaniu otoczenia osoby w celu przystosowania interpersonalnego. Oznacza to pracę z członkami rodziny i ponowne przystosowanie się do życia w społeczności.

Metody i techniki socjoterapii

METODATECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
LUDOTERAPIA / ZABAWOTERAPIAZabawy manipulacyjne
Zabawy tematyczne Zabawy konstrukcyjne Zabawy i gry dydaktyczne
  TERAPIA RUCHEMĆwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, poranne itp.
Gry i zabawy ruchowe (połączone mogą być również z elementami rytmiki i tańca)
Nauka czynności życia codziennego: trening samoobsługi, np. mycie się, czesanie, ubieranie, przemieszczanie, itp.
Trening kulinarny, np. estetyczne przygotowanie i spożywanie posiłków,
Robienie zakupów; nauka, operowania pieniędzmi, doboru artykułów spożyw, kulturalnego zachowania się przy stole
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHTreningi: nawiązywania relacji, prowadzenia rozmowy i podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności, rozwiązywania konfliktów
  REKREACJASilwoterapia (oddziaływanie pięknem przyrody – terapia przez spacery po lesie)
Wieczorki taneczne
Zabawy i gry zespołowe
Zwiedzanie – obserwowanie czynności wykonywanych przez inne osoby, np. występów artystycznych, zawodów sportowych bądź rezultatów ich pracy, np. oglądanie wystaw
Scroll to Top